Uitrijzend boven de omliggende weilanden, is het hooghartige en sombere silhouet van het kasteel van Fosteau van op grote afstand zichtbaar. Het geheel van het kasteel en de hoeve bezit nog 7 torens, gestructureerd omheen twee neerhoven. Het eerste neerhof is omheven door een versterkte burcht die dateert van de XIVde eeuw en een kasteel van begin 17de eeuw met een franse tuin in verschillende terrassen tot aan de vijver, alsook de gebouwen van een eerste hoeve. Omheen het tweede neerhof vinden we de gebouwen van een tweede hoeve van de eerste helft van de 19de eeuw.
De aandacht van de bezoeker wordt vooral aangetrokken door de burcht met zijn drooggelegde wallen. Dit gebouw bestaat uit 3 niveau’s. De eerste bouwlaag is een opeenvolging van drie brede tongewelven. De tweede bouwlaag toont ons prachtige schoorstenen met kruisverbanden in een enig mooie ridderzaal ( eind 14de eeuw). Een van de mooiste gothische zalen in België.
Het kasteel is als monument geklasseerd evenals de omgeving sinds 1979.